<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

Законодавство контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства

 1. Закон України «Про рекламу»
 2. Закон України «Про захист прав споживачів»
 3. Закон України «Про інформацію»
 4. Закон України «Про захист суспільної моралі»
 5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
 6. Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
 7. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення»
 8. Закон України «Про авторське право і суміжні права»
 9. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VI
 10. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР
 11. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
 12. Закон України «Про лікарські засоби»
 13. Закон України «Про державні лотереї в Україні»
 14. Закон України «Про гастрольні заходи в Україні»
 15. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
 16. Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 № 183«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»
 21. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2019 № 2500 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2020 за № 200/34483