<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

Щодо необхідності дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про рекламу

Щодо необхідності дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про рекламу

Закон України «Про рекламу» (далі – Закон) - основний нормативно-правовий акт, що регулює рекламну діяльність. 

Закон визначає основні принципи рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження й одержання реклами. 

Стаття 1 Закону дає визначення поняття реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області контролюють поширення інформації, а не господарську діяльність рекламодавців, розповсюджувачів та виробників реклами. У зв’язку з чим будь-які перевірки у процесі контролю за дотриманням законодавства про рекламу відсутні.

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, в межах розгляду справи про порушення законодавства про рекламу, мають право отримувати документи, усні чи письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, що безпосередньо стосується порушень законодавства про рекламу.  

Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до Закону. Відповідальність за розміщення реклами із порушеннями несуть і замовники, і виробники, і розповсюджувачі. 

Поради рекламодавцям:

·      юридичний аналіз рекламного матеріалу. Обов’язково проводьте базовий юридичний аналіз рекламного матеріалу, щоб врахувати вимоги Закону України «Про рекламу» та інші законодавчі акти у сфері реклами;

·      звертайте увагу на найтиповіші порушення у сфері законодавства про рекламу. У законодавстві доволі багато вимог до рекламування окремих видів товарів (робіт, послуг), на які рекламодавцеві потрібно звернути увагу, серед них можна виділити основні:

– якщо в рекламному матеріалі є будь-яка інформація про проведення рекламної акції, конкурсу, розіграшу, то така реклама має обов'язково містити інформацію про строки й місце проведення цих заходів і вказувати на інформаційне джерело, з якого споживачі реклами мають можливість дізнатися про умови акції;

– правопорушенням вважається зазначення вартості товарів (робіт, послуг) у рекламних матеріалах із "прив'язкою" до іноземної валюти або в іноземній валюті;  

– перед виготовленням реклами необхідно отримати письмову згоду від кожної фізичної особи, зображення якої використовується в рекламному матеріалі, так як виготовлення й розміщення реклами із зображенням фізичної особи; 

 – використання в рекламних матеріалах будь-яких чужих фотозображень (зображень предметів, їжі, дизайну тощо) без отримання письмового дозволу на таке використання заборонено; 

– забороняється розміщення реклами, яка вміщує твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такої, що дискредитує товари інших осіб;

– використання в рекламі зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав також є забороненим; 

– реклама з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми не допускається;

– порушенням норм законодавства також буде використання зображення лікарів, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд медичних працівників;

– реклама має містити текст попередження такого змісту: "Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я";

– реклама послуг, пов'язаних з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю має містити інформацію про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів.

Для отримання консультацій з приводу розміщення зовнішньої реклами суб’єкти господарювання можуть звернутися до Головного управління                                     за адресою: 08133, м. Вишневе, вул. Балукова, 22; e-mail: gu@dpssko.gov.ua,                           тел. (044) 406-01-65.

 


 

всi новини ?