<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

Озима совка – небезпечний шкідник сільськогосподарських культур

Озима совка – небезпечний шкідник сільськогосподарських культур

Озима совка в умовах Київської області розвивається у двох поколіннях. Зимують дорослі гусениці в ґрунті на глибині орного шару 18–20 см. Навесні вони піднімаються у верхній шар (6–10 см), де й заляльковуються.

Літ метеликів першого покоління припадає на середину травня — червень. Метелики активні в присмерк та вночі. Удень вони ховаються за бур’янами, а також під грудочки ґрунту. Для відкладання яєць віддають перевагу паровим полям, посівам просапних і овочевих культур, вибираючи серед них зріджені й забур’янені. Самки відкладають яйця на нижній бік листків осоту, березки польової, лободи та інших бур’янів, а також на ґрунт і сухі рослинні рештки — зазвичай по одному, рідше невеликими купками по 10–30 шт. За сприятливих умов один метелик може відкласти до 2000 яєць. Гусениці у своєму розвитку проходять шість віків. У молодшому віці вони живляться листками бур’янів, а починаючи з третьої генерації — пошкоджують культурні рослини. Живляться гусениці ввечері та вночі, а вдень ховаються в поверхневому шарі ґрунту або з нижнього боку листків, які прилягають до землі. Живлення гусениць триває 24–26 днів, після чого вони роблять у ґрунті, на глибині до 6 см, комірку, в якій заляльковуються.

Метелики другого покоління літають із середини липня до середини вересня. Самки відкладають яйця переважно на забур’янених парових полях, на стерню, низькорослі й пізні посіви просапних культур. Гусениці цього покоління живляться бур’янами, сходами озимих культур, можуть вигризати бульби картоплі, коренеплоди моркви, буряків, а також знищувати висіяне насіння й проростки. Особливо потерпають пізні й недружні сходи озимої пшениці, які пошкоджуються до кущіння — у таких випадках рослини гинуть. За більш пізнього пошкодження вузол кущіння залишається неушкодженим, і рослини можуть вижити. Живлення гусениць триває до початку жовтня, а за теплої осені — до середини місяця, після чого, досягши п’ятого-шостого віку, шкідники залазять у глибокі шари ґрунту на зимівлю.

З огляду на спосіб життя озимої совки в обмеженні її чисельності й шкодочинності важливу роль відіграють організаційно-господарські й агротехнічні заходи, які є складовими технології отримання високих урожаїв майже всіх культур, вирощуваних у господарстві. Інші ж спеціальні заходи (біологічні, хімічні) мають лише доповнювати основні в інтегрованій системі захисту.

У періоди спалахів чисельності озимої та інших підгризаючих совок треба посилювати спостереження за їхнім розвитком та встановлювати ступінь загрози на кожному полі. Для цього слід мати феромонні пастки або коритця для меляси, що шумує. Останні є універсальними для всіх видів совок і відловлюють більше самок перед відкладанням та в період відкладання яєць. Це дає змогу простежити не лише за силою льоту метеликів, а й за їхньою потенційною плодючістю та дозріванням яєць. За допомогою контрольних коритець можна встановити на кожному полі початок та масове відкладання яєць, розрахувати щільність популяції шкідника, норми, строки і кратність випуску трихограми.
Велике значення мають ранні й стислі строки сівби просапних культур, забезпечення оптимальної густоти рослин та умов їхнього росту й розвитку. Такі посіви менше заселяються совками.

У зниженні чисельності озимої совки певну роль відіграють також природні ентомофаги. Це паразити яєць, гусениць та лялечок із ряду перетинчастокрилих: трихограма, наїзники (іхнеумоніди, браконіди). На гусеницях та лялечках паразитують також певні види мух. Гусениць знищують жужелиці, мурахи, земноводні, плазуни і птахи (грак, шпак, чайка, одуд), ссавці (кріт). Деякі птахи поїдають і метеликів. Отже, важливим резервом у захисті вирощуваних сільгоспкультур від озимої та інших  підгризаючих совок є природоохоронні заходи.

За значної чисельності гусениць совок на посівах треба застосовувати інсектициди. Обприскування доцільно здійснювати тоді, коли їхня щільність у фазі сходи — кущіння озимої пшениці або трьох-чотирьох справжніх листків у цукрових буряків та інших культур перевищує економічний поріг шкодочинності: на озимій пшениці — 1–3 екз.м2, цукрових буряках — 1–2, кукурудзі, соняшнику й інших просапних — 3–8, багаторічних травах — 5 екз./м2. Ефективними є інсектициди : «Данадим Мікс, КЕ» -1,0 л/га, «Децис 100 ЕС, КЕ» - 0,1-0,25 л/га. «Карате-Зеон 050, СК» -0,3 л/га, «Пірінекс, КЕ» -1,2 л/га, «Протеус 110, МД» - 0,5-0,75 л/га або інші рекомендовані препарати.. До того ж, проти гусениць молодших (першого-другого) віків слід використовувати нижчі норми витрати препаратів, старших (третього-шостого) — вищі й, до того ж, у вечірні години. Для підвищення ефективності обробок у робочу рідину можна додавати 5 кг/га сечовини або рідких комплексних добрив.

На присадибних ділянках для боротьби з озимою совкою велике значення мають агротехнічні заходи, що сприяють поліпшенню росту й розвитку рослин, підвищують їхню стійкість до пошкоджень. Важливі ретельний обробіток ґрунту і знищення бур’янів. Ґрунт восени слід перекопувати, бур’яни на межах обкопувати. За великої кількості гусениць можна застосовувати отруєні принади: подрібнені бур’яни (лободу, осот, жабрій) змочують розчином інсектициду і невеликими купками розкладають уздовж гряд. На овочевих культурах застосовують «Данадим Мікс, КЕ»-0,8 – 1,5 л/га, «Протеус 110, МД» - 0,5-0,75 л/га, інші. Застосовувати інсектициди на овочевих культурах необхідно до початку плодоутворення, дотримуючись регламенту застосування.

 


 

всi новини ?