<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

                 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕННІ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕННІ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕННІ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Закон України «Про рекламу» (далі – Закон) - основний нормативно-правовий акт, що регулює рекламну діяльність.

Закон визначає основні принципи рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження й одержання реклами.

Так, реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару

Законом встановлені основні вимоги до змісту реклами:

-  мовою реклами є державна мова;

-  інформація про ціни на товари, тарифи на послуги зазначається виключно у гривні;

-  якщо в рекламному матеріалі є будь-яка інформація про проведення рекламної акції, конкурсу, розіграшу, то така реклама має обов'язково містити інформацію про строки й місце проведення цих заходів і вказувати на інформаційне джерело, з якого споживачі реклами мають можливість дізнатися про умови акції;

-  реклама про знижки цін на продукцію має містити відомості про місце, строки проведення знижки, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару;

-  реклама лікарських засобів має містити текст попередження такого змісту: "Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я" та вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;

У рекламі заборонено:

-  вміщувати твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

-  подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

-  наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

-  використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування;

-  рекламувати концертні послуги без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів;

-  розповсюджувати рекламу про спорудження об’єкта житлового будівництва без інформації, зазначеній у статті 251 Закону;

-  реклама послуг з ворожіння та гадання;

-  реклама проведення цілительства на масову аудиторію;

-  використання зображення лікарів, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд медичних працівників;

-  реклама тютюнових виробів;

-  реклама алкогольних напоїв;

-  реклама азартних ігор;

-  реклама зброї та її зображення;

-  реклама дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування;

-  розміщення реклами на опорах вуличного освітлення та розміщення реклами без відповідноі дозвільної документації.

З докладним переліком порушень у сфері реклами та інших вимог щодо її розповсюдження Ви можете ознайомитись у Законі України «Про рекламу», Постанові Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу», Постанові Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та Постанові Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів».

Статтею 27 Закону встановлена відповідальність за порушення рекламного закондавства.

Так, відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть:

1) рекламодавці, винні:

-  у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом;

-  у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами;

-  у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом;

-  у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами та у замовленні розповсюдження реклами, в якій не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту;

-  у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними самостійно;

2) виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами;

3) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

Штраф накладається у розмірі п'ятикратної вартості виготовлення реклами.

За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації про вартість розповсюдженої реклами на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі неможливості встановлення вартості реклами, на рекламодавців та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для отримання консультацій з приводу розміщення зовнішньої реклами на території Київської області суб’єкти господарювання можуть звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області за адресою: 08133,  м. Вишневе, вул. Паркова, 34а; e-mail: gu@dpssko.gov.ua, тел. (045-98-500-05).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

всi новини ?