<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

                   

Нормативна база

Законодавство України в сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарії

Закони України в галузі ветеринарної медицини

Ветеринарно-санітарні вимоги

Ветеринарно-санітарні правила

Накази

Типові Положення

Законодавча база України

Комплексний план по АЧС Київська область

Законодавство України з фітосанітарної безпеки

Закон України "Про карантин рослин"

Постанова КМУ від 15.05.2007 №705 Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

Постанова КМУ від 18 вересня 1995 р. N 746 «Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами»

Постанова КМУ від 30.06.2015 р. № 448 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою»

Наказ міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.12.2005 № 731 "Про затвердження Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу"

Закон України "Про захист рослин"

Фітосанітарні вимоги країн

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві

Законодавство України з питань дотримання санітарного законодавства

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Постанова КМУ "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам"

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів"

Законодавство України з питань захисту споживачів

 Конституція України;

 Цивільний кодекс України;

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про захист прав споживачів»;

Закон України «Про рекламу»;

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»;

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

ЗАКОН Украині «ПРО метрологію та метрологічну діяльність»;

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

Закон України «Про ринок природного газу»;

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про електроенергетику»;

Закон України «Про транспорт»;

Закон України «Про автомобільний транспорт»;

Закон України «Про залізничний транспорт»;

Закон України «Про телекомунікації»;

Закон України «Про поштовий зв’язок»;

Закон України «Про туризм»;

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про захист суспільної моралі»;

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»;

Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про засади державної мовної політики»;

 1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104;
 2.  Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219;
 3. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджені постановою КМУ від 20.12.1997 № 1442;
 4. Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння ограненого утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджені постановою КМУ від 22.03.1999 № 460;
 5. Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою КМУ від 16.05.1994  № 313;
 6. Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій,  затверджені наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76;
 7. Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою КМУ від 21.07.2005 № 630;
 8. Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою КМУ від 26.07.1999 № 1357;
 9. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України   27.12.2006  № 1196;
 10. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою КМУ від 18.02.1997 №176;
 11. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою КМУ від 11 квітня 2012  № 295;
 12. Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою КМУ від 05.03. 2009 № 270;
 13. Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615;
 14. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19;
 15. Правила паркування транспортних засобів, затверджені постановою КМУ від 03.12.2009 № 1342;
 16. Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджені постановою КМУ від 22.01.1996 № 115;
 17. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103;
 18. Правила продажу товарів поштою, затверджені наказом Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 11.06.2008 № 206/699;
 19. Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам, затверджені постановою КМУ від 30.03.2011 № 383;
 20. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13.03.1995 № 37;
 21. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою КМУ від 29.12.2003 № 2067;
 22. Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджені постановою КМУ від 05.12.2012 № 1135;
 23. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою КМУ від 30.03.1994 № 198;
 24. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою КМУ від 15.06.2006 № 833;
 25. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від  29.12.2004  № 721;
 26. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни  технічно складних побутових товарів, затверджений постановою КМУ від 11.04.2002  № 506;
 27. Порядок проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, затверджений постановою КМУ від 11.12. 2013  № 970;
 28. Порядок  проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затверджений постановою від 17.02.2010 № 151;
 29. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджений постановою КМУ від 15.03.2006 № 297;
 30. Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193;
 31. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений постановою КМУ від 36.05.2004 № 693;
 32. Порядок здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затверджений постановою КМУ від 05.10.2011 № 1017;
 33. Порядок функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1397;
 34. Порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1398;
 35. Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1401;
 36. Порядок розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1410;
 37. Методика вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затверджена постановою КМУ від 26.12.2011 № 1407;
 38. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28;
 39. Ступені ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику, постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404;
 40. Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406;
 41. Ліцензійні умовИ провадження туроператорської діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від  11.11.2015 № 991;
 42. ПЕРЕЛІК видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069;
 43. Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування), постанова КМУ від 31.08.2011 № 921;
 44. Деякі питання захисту споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції, постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400;
 45. Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, ЗАТВЕРДЖЕНО ПОСТАНОВОЮ КМУ ВІД 16 ГРУДНЯ 2015 Р. № 1193;
 46. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО ПЛЯШОК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯК МІРНІ ЄМНОСТІ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПОСТАНОВОЮ КМУ ВІД 19 СЕРПНЯ 2015 Р. № 607
 47. Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, постанова КМУ від 29.09.2010 № 878.
 48. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВа ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 11.01.2012 № 24 "Про затвердження форм актів, постанов та рішень";
 49. Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів
 50. Типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2012 № 690;
 51. нАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 01.11.2016 № 1837 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології"

Листи Центральних органів виконавчої бази щодо Діяльності держпродспоживслужби :

 1. Лист Мінекономрозвитку від 21.03.2017 № 3633-06/9130-03 щодо здійснення державного ринкового нагляду
 2. Лист-роз'яснення Мінекономрозвитку від 25.03.2016 №3632-06/8587-03 щодо планування перевірок у сфері ринкового нагляду